عنوان شغلی: کارشناس پشتیبانی نرم افزار

مسلط به:

پشتیبان فنی، پشتیبان تلفنی، کارشناس CX

فرم استخدام نوین سیستم

رزومه خود را با فرمت PDF تا حجم 4 مگابایت آپلود نمایید
25%