عنوان شغلی: همکار بخش اداری

مسلط به:

منشی، منابع انسانی، حقوقی، حسابداری، روابط عمومی، حمل و نقل

فرم استخدام نوین سیستم

رزومه خود را با فرمت PDF تا حجم 4 مگابایت آپلود نمایید
25%