عنوان شغلی: مدیر پروژه

مسلط به:

اسکرام مستر، تحقیقات بازار، UX ، مدیریت محصول

فرم استخدام نوین سیستم

رزومه خود را با فرمت PDF تا حجم 4 مگابایت آپلود نمایید
25%