بدون نیاز به فشار روی تبلیغات
مشتریان را چند برابر کنید!

با ما همراه باشید تا با مزایایی که فعالیت روی سئو برای شما دارد را بیان کنیم و در ادامه به چگونگی آن بپردازیم.

Alternate Text
جذب مشتریان جدید

مشتریان حقیقی شما در گوگل بدنیال خواسته هایشان هستند

Alternate Text
اعتماد مشتریان جلب می شود

در صدر نتایج گوگل باعث جلب اعتماد مشتریان شما می شود

Alternate Text
کاهش هزینه تبلیغات

شما تبلیغی نمی کنید و بطور طبیعی خود مشتری به سراغ شما می آید

5 گامی که تحقق وعده های ما را در عمل به خواسته های شما نشان می دهد

about-img

1بررسی وضعیت وبسایت فعلی

بررسی وضعیت وبسایت فعلی شما رتبه، وضعیت فنی و محتوا

2ایجاد و راه اندازی ابزار اختصاصی

بهبود سرعت وبسایت و ایجاد ابزار اختصاصی بررسی رفتار کاربران

about-img
about-img

3تحقیقات کلمات کلیدی

توضیحات در این باره

4برنامه تولید محتوای بلند مدت

بررسی کامل محتوای موجود، برنامه تولید محتوا مطابق نیازمندی های کسب و کار

about-img
about-img

5موفقیت برای کسب صدر نتایج گوگل

توضیحات در این باره

اضافه بر این کارهای دیگری هم انجام می دهیم

Alternate Text
گزارش ماهانه

توضیحات در این زمینه

Alternate Text
آنالیز و بررسی دائمی

توضیحات در این زمینه

Alternate Text
تولید محتوای یکتا

توضیحات در این زمینه

Alternate Text
معرفی وبسایت شما

توضیحات در این زمینه

June 02, 2018

Standard post with a single image

Sagittis ante posuere ac. Vivamus luctus

June 02, 2018

Standard post with a single image

Sagittis ante posuere ac. Vivamus luctus

June 02, 2018

Standard post with a single image

Sagittis ante posuere ac. Vivamus luctus

June 02, 2018

Standard post with a single image

Sagittis ante posuere ac. Vivamus luctus