عنوان شغلی: برنامه‌نویس Back End

مسلط به هر یک از زبان‌های برنامه‌نویسی

Nodejs، ASP.net، ASP.Net core، Xamarin، WPF، React، Flutter، Java

عنوان شغلی: برنامه‌نویس Front End

مسلط به هر یک از زبان‌های برنامه‌نویسی

ReactJS، Vue، HTML، CSS، JavaScript JQuery، Angular

عنوان شغلی: مدیر پروژه

مسلط به:

اسکرام مستر، تحقیقات بازار، UX ، مدیریت محصول

عنوان شغلی: متخصص پایگاه داده

مسلط به:

مدیر پایگاه داده، کارشناس پایگاه داده، دیتاساینس

عنوان شغلی: کارشناس پشتیبانی نرم افزار

مسلط به:

پشتیبان فنی، پشتیبان تلفنی، کارشناس CX

عنوان شغلی: همکار فروش و بازاریابی

مسلط به:

مدیر فروش، کارشناس فروش، کارشناس بازاریابی، کارشناس دیجیتال مارکتینگ

عنوان شغلی: همکار بخش اداری

مسلط به:

منشی، منابع انسانی، حقوقی، حسابداری، روابط عمومی، حمل و نقل

عنوان شغلی: کارشناس شبکه

مسلط به:

مجازی‌سازی، میکروتیک، مانیتورینگ، طراحی زیرساخت شبکه

عنوان شغلی: مالک محصول

مسلط به:

مالک محصول

عنوان شغلی: مدیر پروژه

مسلط به:

اسکرام مستر، تحقیقات بازار، UX ، مدیریت محصول

عنوان شغلی: کارشناس DevOps

مسلط به:

کارشناس DevOps

عنوان شغلی: طراح UI/UX

مسلط به:

طراح UI/UX

فرم استخدام نوین سیستم

رزومه خود را تا حجم 400 کیلوبایت آپلود نمایید
25%