شما هم بهنوین سیستمدعوتید

شرکت نوین سیستم با هدف توسعه فعالیت‌‌های خود در حوزه‌های مختلف نرم‌افزاری، از تمام افراد پویا، با انگیزه برای حضور در تیم نوین سیستم دعوت می‌کند. در فرهنگ سازمانی نوین سیستم، رشد و ارتقای فردی نیاز و قدم اول برای رشد سازمان است؛ به همین دلیل آموزش منظم و ارتقای مهارت‌ها از اولویت‌های نوین سیستم است.

آخرین فرصت های همکاری

فرهنگ سازمانی نوین سیستم

مشتری مداری
کار تیمی
خلاقیت
تعهد
توانمندسازی
رشد فردی و تیمی

فرهنگ سازمانی نوین سیستم

فرصت رشد تخصصی و مالیفرصت رشد تخصصی و مالی
کمک هزینه شرکت در دوره‌های آموزشیکمک هزینه شرکت در دوره‌های آموزشی
محیط کاری پویامحیط کاری پویا
همکاری در پروژه‌های بزرگ کشوریهمکاری در پروژه‌های بزرگ کشوری
بیمه تکمیلیبیمه تکمیلی
توجه به رشد شخصی و شغلی شماتوجه به رشد شخصی و شغلی شما

گالری

مراحل استخدام در نوین سیستم

 • ارسال رزومه

  در زمان ارسال رزومه، فرصت شغلی و شهر موردنظر خود را انتخاب کنید. سپس فرم مشخص شده را تکمیل کنید.

 • ارزیابی رزومه

  در این مرحله رزومه شما توسط مدیران واحد مربوطه، بررسی می‌شود. در صورت تایید رزومه، با شما تماس گرفته می‌شود.

 • مصاحبه حضوری یا غیرحضوری

  در این مرحله برای مصاحبه فنی و همچنین توافق مالی مصاحبه انجام می‌شود. مصاحبه ممکن است حضوری یا غیرحضوری انجام شود.

 • دوره آزمایشی و ارزیابی مدیریت

  در این مرحله، نتایج مصاحبه و رزومه را بررسی می‌شود. پس از تایید، یک هفته دوره آزمایشی را خواهید گذراند. تایید یا عدم تایید را حتما به شما خبر خواهیم داد.

فرصت های همکاری با نوین سیستم