آیکن

7. افراد بر اساس نشانه‌ها می‌فهمند کاربرد اشیا چیست
دقیقه مطالعه5
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

7. افراد بر اساس نشانه‌ها می‌فهمند کاربرد اشیا چیست

جیمز گیبسون: اگر شما می‌خواهید که آدم‌ها با یک شی‌ تعامل کنند –خواه در دنیای واقعی یا روی یک صفحه‌نمایش– باید مطمئن شوید که آدم‌ها به‌درستی درک کرده‌اند که آن شی‌ چیست و ...