بینایی

3. افراد با تشخیص الگوها، اشیا را شناسایی می‌کنند
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

3. افراد با تشخیص الگوها، اشیا را شناسایی می‌کنند

با استفاده از الگوهای دیداری می‌توان به مغز جهت داد، الگوها می‌تواند وجود یا حتی عدم وجود شی، رنگ، فاصله و غیره باشد. در این مطلب با طرز استفاده از این الگوها جهت بهره‌من ...

1.چیزی که می بینید، با آنچه که ذهن دریافت می کند متفاوت است
دقیقه مطالعه8
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

1.چیزی که می بینید، با آنچه که ذهن دریافت می کند متفاوت است

ذهن شما بر مبنای تجربه‌های گذشته و استفاده از قوانین کلی، درباره چیزی که می‌بینید حدس‌هایی می زند. اکثر اوقات این شیوه به درستی کار می‌کند، اما گاهی ‌اوقات دارای خطا نیز ...

2. دید پیرامونی بیشتر از دید مرکزی استفاده می‌شود
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

2. دید پیرامونی بیشتر از دید مرکزی استفاده می‌شود

قطعاً توانایی دیدن اشیا از گوشه‌های چشم کارآمد است.اما دید پیرامونی برای درک دنیای اطراف ما، مهم‌تر از آن چیزی است که تا به‌ حال فکر می‌کردیم. در این مقاله قصد داریم درم ...