تجربه کاربری

6. افراد صفحات را بر اساس توقعات و تجربه ‌های گذشته مرور می‌کنند
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

6. افراد صفحات را بر اساس توقعات و تجربه ‌های گذشته مرور می‌کنند

افراد حتی برای اپلیکیشن‌ها یا وب‌سایت‌های خاصی که قصد استفاده از آن را دارند نیز مدل ذهنی دارند و بر اساس همین مدل ذهنی به صفحه‌ نمایش نگاه می‌کنند. ...