سایز

16. اندازه قلم مهم است
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

16. اندازه قلم مهم است

اندازه قلم را به درستی انتخاب کنید تا به‌ اندازه کافی برای افرادی که در سنین مختلف زندگی می‌کنند، راحت قابل خواندن باشد. برای محتوای آنلاین از یک فونت با ارتفاع-x بزرگ ...