شناسایی اشیا

2. دید پیرامونی بیشتر از دید مرکزی استفاده می‌شود
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

2. دید پیرامونی بیشتر از دید مرکزی استفاده می‌شود

قطعاً توانایی دیدن اشیا از گوشه‌های چشم کارآمد است.اما دید پیرامونی برای درک دنیای اطراف ما، مهم‌تر از آن چیزی است که تا به‌ حال فکر می‌کردیم. در این مقاله قصد داریم درم ...