پردازش ذهن

23. فرآیند یادآوری انرژی ذهنی زیادی را صرف می‌کند
دقیقه مطالعه3
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

23. فرآیند یادآوری انرژی ذهنی زیادی را صرف می‌کند

از اسامی ذات و آیکون استفاده کنید. یادآوردن آن‌ها آسان‌تر است. اگر می‌خواهید افراد اطلاعات را به یاد بسپارند، به آن‌ها فرصت دهید استراحت کنند (و حتی بخوابند). اگر افرا ...