الگوی ذهن

21. برای حفظ کردن اطلاعات، باید از اطلاعات استفاده شود
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

21. برای حفظ کردن اطلاعات، باید از اطلاعات استفاده شود

اگر می‌خواهید افراد چیزی را به خاطر بسپارند، مجبورید دوباره و دوباره آنها را به آن چیز رجوع دهید. تمرین واقعاً کارآمد است. یکی از دلایل اصلی انجام تحقیق در مورد کاربر یا ...

15. تشخیص الگو به افراد کمک می‌کند که حروف را در قلم (فونت)های مختلف شناسایی کنند
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

15. تشخیص الگو به افراد کمک می‌کند که حروف را در قلم (فونت)های مختلف شناسایی کنند

قلم‌های گوشه‌دار و بدون گوشه از نظر خوانایی برابر هستند. فونت‌های غیرمعمول یا بیش‌ از حد تزئینی می‌توانند با شناخت الگوی ذهنی تداخل کنند و سرعت خواندن را کاهش دهند. اگر ...

6. افراد صفحات را بر اساس توقعات و تجربه ‌های گذشته مرور می‌کنند
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

6. افراد صفحات را بر اساس توقعات و تجربه ‌های گذشته مرور می‌کنند

افراد حتی برای اپلیکیشن‌ها یا وب‌سایت‌های خاصی که قصد استفاده از آن را دارند نیز مدل ذهنی دارند و بر اساس همین مدل ذهنی به صفحه‌ نمایش نگاه می‌کنند. ...