زاویه کانونی

5. افراد اشیا را کمی چرخیده و شیب‌دار تصور می‌کنند
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

5. افراد اشیا را کمی چرخیده و شیب‌دار تصور می‌کنند

زاویه دید یکی از مهمترین مواردی هست که هر طراح باید به قوانین آن اشراف داشته باشد تا بتواند از نظر مخاطب به طرح خود بنگرد و طرحی خلق کند که از زوایای مختلف قابل تشخیص و د ...