فونت

15. تشخیص الگو به افراد کمک می‌کند که حروف را در قلم (فونت)های مختلف شناسایی کنند
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

15. تشخیص الگو به افراد کمک می‌کند که حروف را در قلم (فونت)های مختلف شناسایی کنند

قلم‌های گوشه‌دار و بدون گوشه از نظر خوانایی برابر هستند. فونت‌های غیرمعمول یا بیش‌ از حد تزئینی می‌توانند با شناخت الگوی ذهنی تداخل کنند و سرعت خواندن را کاهش دهند. اگر ...

16. اندازه قلم مهم است
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

16. اندازه قلم مهم است

اندازه قلم را به درستی انتخاب کنید تا به‌ اندازه کافی برای افرادی که در سنین مختلف زندگی می‌کنند، راحت قابل خواندن باشد. برای محتوای آنلاین از یک فونت با ارتفاع-x بزرگ ...