پردازش

20. افراد در هر بار تنها چهار مورد را به خاطر می‌آورند
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

20. افراد در هر بار تنها چهار مورد را به خاطر می‌آورند

اگر می‌توانید اطلاعاتی را که به افراد می‌دهید، به چهارعنصر داده محدود کنید، این واقعاً یک ایده عالی است، اما لازم نیست که خیلی به آن پایبند باشید. تا زمانی که گروه‌بندی م ...