چشم

4. بخش ویژه‌ای از مغز مسئول تشخیص چهره است
دقیقه مطالعه3
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

4. بخش ویژه‌ای از مغز مسئول تشخیص چهره است

چشم ها! این گوی‌های گران‌بها دروازه‌ی ورود مستقیم احساسات به مغز انسان است. هر کسی می‌تواند از آن برای دریافت احساسات مختلف به مغز استفاده کند. هر طراح باید رفتار این عضو ...