کاربر

6. افراد صفحات را بر اساس توقعات و تجربه ‌های گذشته مرور می‌کنند
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

6. افراد صفحات را بر اساس توقعات و تجربه ‌های گذشته مرور می‌کنند

افراد حتی برای اپلیکیشن‌ها یا وب‌سایت‌های خاصی که قصد استفاده از آن را دارند نیز مدل ذهنی دارند و بر اساس همین مدل ذهنی به صفحه‌ نمایش نگاه می‌کنند. ...

4. بخش ویژه‌ای از مغز مسئول تشخیص چهره است
دقیقه مطالعه3
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

4. بخش ویژه‌ای از مغز مسئول تشخیص چهره است

چشم ها! این گوی‌های گران‌بها دروازه‌ی ورود مستقیم احساسات به مغز انسان است. هر کسی می‌تواند از آن برای دریافت احساسات مختلف به مغز استفاده کند. هر طراح باید رفتار این عضو ...