محتوا

17. خواندن از روی صفحه نمایش دشوارتر از مطالعه از روی کاغذ است
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

17. خواندن از روی صفحه نمایش دشوارتر از مطالعه از روی کاغذ است

از یک اندازه بزرگ برای متن استفاده کنید تا بتواند در صفحه‌نمایش خوانده شود. این باعث می‌شود که فشار به چشم کاهش پیدا کند. متن را به تکه‌های کوچک‌تر تقسیم کنید. از پاراگ ...

18. افراد متن با طول خط بلند را سریع‌تر می‌خوانند، اما متنی با طول خط کوتاه را ترجیح می‌دهند
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

18. افراد متن با طول خط بلند را سریع‌تر می‌خوانند، اما متنی با طول خط کوتاه را ترجیح می‌دهند

تعیین طول خط یک چالش است: یا برای احترام به سلیقه افراد، از طول خط کوتاه و صفحه‌بندی چندین ستونی استفاده می‌کنید و یا با آگاهی از اینکه افراد متن تک‌ستونی عریض را سریع‌تر ...

14. خواندن و فهمیدن دو چیز متفاوت است
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

14. خواندن و فهمیدن دو چیز متفاوت است

افراد فعالانه در حال مطالعه هستند. آنچه آن‌ها از مطالبی که خوانده‌اند، درک می‌کنند و به یاد می‌آورند، به تجربه قبلی‌ و دیدگاه آن‌ها در هنگام خواندن و دستورالعمل‌هایی که ق ...