محتوای متنی

20. افراد در هر بار تنها چهار مورد را به خاطر می‌آورند
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

20. افراد در هر بار تنها چهار مورد را به خاطر می‌آورند

اگر می‌توانید اطلاعاتی را که به افراد می‌دهید، به چهارعنصر داده محدود کنید، این واقعاً یک ایده عالی است، اما لازم نیست که خیلی به آن پایبند باشید. تا زمانی که گروه‌بندی م ...

17. خواندن از روی صفحه نمایش دشوارتر از مطالعه از روی کاغذ است
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

17. خواندن از روی صفحه نمایش دشوارتر از مطالعه از روی کاغذ است

از یک اندازه بزرگ برای متن استفاده کنید تا بتواند در صفحه‌نمایش خوانده شود. این باعث می‌شود که فشار به چشم کاهش پیدا کند. متن را به تکه‌های کوچک‌تر تقسیم کنید. از پاراگ ...

18. افراد متن با طول خط بلند را سریع‌تر می‌خوانند، اما متنی با طول خط کوتاه را ترجیح می‌دهند
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

18. افراد متن با طول خط بلند را سریع‌تر می‌خوانند، اما متنی با طول خط کوتاه را ترجیح می‌دهند

تعیین طول خط یک چالش است: یا برای احترام به سلیقه افراد، از طول خط کوتاه و صفحه‌بندی چندین ستونی استفاده می‌کنید و یا با آگاهی از اینکه افراد متن تک‌ستونی عریض را سریع‌تر ...

13. تصور رایج بر این است که متون‌ با حروف تماماً بزرگ ذاتاً سخت خوانده می‌شود
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

13. تصور رایج بر این است که متون‌ با حروف تماماً بزرگ ذاتاً سخت خوانده می‌شود

افراد کلمات با حروف بزرگ را به ‌عنوان هشدار درنظر می‌گیرند و به خواندن آن‌ها عادت ندارند. بنابراین از کلماتی که تمام حروف آن بزرگ نوشته شده، به ‌ندرت استفاده کنید. از کلم ...

16. اندازه قلم مهم است
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

16. اندازه قلم مهم است

اندازه قلم را به درستی انتخاب کنید تا به‌ اندازه کافی برای افرادی که در سنین مختلف زندگی می‌کنند، راحت قابل خواندن باشد. برای محتوای آنلاین از یک فونت با ارتفاع-x بزرگ ...