9. افراد بر این باورند که چیزهای نزدیک به هم به یکدیگر مربوط‌اند

9. افراد بر این باورند که چیزهای نزدیک به هم به یکدیگر مربوط‌اند
  • 31 اردیبهشت 1402
  • 83 بازدید
دقیقه مطالعه2

اگر دو چیز نزدیک به هم باشند (مثل عکس و متن)، افراد فرض می‌کنند که آن دو متعلق به یکدیگر هستند. این ارتباط برای چیزهایی که از راست به چپ در کنار هم هستند، قوی‌تر است. در شکل 9.1، عکس و متن زیر آن به هم مربوط‌اند، اما چون در زبان انگلیسی متن از چپ به راست خوانده می‌شود و فضای بسیار کمی بین عکس و متن سمت چپ آن وجود دارد، این اشتباه ممکن است به وجود بیاید که عکس مربوط به متن سمت چپ آن است.

9fig1.png
شکل 9.1 ممکن است فرض کنید که این عکس متعلق به متن سمت راست آن است،
زیرا در انگلیسی متن از چپ به راست خوانده می‌شود و آن‌ها نزدیک به هم هستند؛
اما در این مثال، عکس در واقع با متن زیر در ارتباط است و برای اغلب خواننده‌ها این موضوع گیج‌کننده خواهد بود.
خلاصه نکات
  • اگر می‌خواهید آیتم‌ها (تصویر، عکس، تیتر و یا متن) متعلق به یکدیگر به نظر برسند، آن‌ها را نزدیک هم قرار دهید.
  • قبل از اینکه از خط و یا حاشیه برای جداسازی آیتم‌ها استفاده کنید، فضای خالی بینشان را بیشتر کنید. اکثر اوقات فضای خالی بیشتر همان کار خط جداساز را انجام می‌دهد، در ضمن باعث کاهش آلودگی بصری نیز می‌شود.
  • فضای سفید بیشتری بین آیتم‌های نامربوط به یکدیگر و فضای کمتری بین آیتم‌های مربوط قرار دهید. این به نظر اصلی بدیهی می‌آید، اما بسیاری از وب‌سایت‌ها آن‌ها را رعایت نمی‌کنند.

ثبت دیدگاه