10. قرمز و آبی کنار هم چشم را اذیت می‌کنند

10. قرمز و آبی کنار هم چشم را اذیت می‌کنند
  • 31 اردیبهشت 1402
  • 129 بازدید
دقیقه مطالعه1

وقتی ‌که خطوط یا متن‌هایی با رنگ‌های مختلف کنار هم قرار می‌گیرند عمق خطوط ممکن است متفاوت به نظر برسد. یک رنگ ممکن است برجسته و در عین حال رنگ دیگر پسرفته به نظر برسد، به این اثر کرومواستروپسیس (Chromostereopsis) می‌گویند. قوی‌ترین این اثر را رنگ‌های قرمز و آبی دارند، اما رنگ‌های دیگر نیز این تاثیرگذاری را دارند مثل: قرمز و سبز. این ترکیب رنگ‌ها می‌تواند باعث خستگی چشم هنگام خواندن شوند. شکل 10.1 مثال‌هایی از این اثر را نشان می‌دهد.

10fig1.png
شکل 10.1 پدیده کرومواستروپسیس چشم‌ها را اذیت می‌کند
خلاصه نکات
  • از قرار دادن قرمز و آبی یا قرمز و سبز کنار هم در هرجای صفحه بپرهیزید.
  • از قرار دادن متن آبی یا سبز روی پس‌زمینه قرمز و یا قرمز و سبز روی پس‌زمینه آبی بپرهیزید.

ثبت دیدگاه