بلاگ

16. اندازه قلم مهم است
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

16. اندازه قلم مهم است

اندازه قلم را به درستی انتخاب کنید تا به‌ اندازه کافی برای افرادی که در سنین مختلف زندگی می‌کنند، راحت قابل خواندن باشد. برای محتوای آنلاین از یک فونت با ارتفاع-x بزرگ ...

15. تشخیص الگو به افراد کمک می‌کند که حروف را در قلم (فونت)های مختلف شناسایی کنند
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

15. تشخیص الگو به افراد کمک می‌کند که حروف را در قلم (فونت)های مختلف شناسایی کنند

قلم‌های گوشه‌دار و بدون گوشه از نظر خوانایی برابر هستند. فونت‌های غیرمعمول یا بیش‌ از حد تزئینی می‌توانند با شناخت الگوی ذهنی تداخل کنند و سرعت خواندن را کاهش دهند. اگر ...

14. خواندن و فهمیدن دو چیز متفاوت است
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

14. خواندن و فهمیدن دو چیز متفاوت است

افراد فعالانه در حال مطالعه هستند. آنچه آن‌ها از مطالبی که خوانده‌اند، درک می‌کنند و به یاد می‌آورند، به تجربه قبلی‌ و دیدگاه آن‌ها در هنگام خواندن و دستورالعمل‌هایی که ق ...

13. تصور رایج بر این است که متون‌ با حروف تماماً بزرگ ذاتاً سخت خوانده می‌شود
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

13. تصور رایج بر این است که متون‌ با حروف تماماً بزرگ ذاتاً سخت خوانده می‌شود

افراد کلمات با حروف بزرگ را به ‌عنوان هشدار درنظر می‌گیرند و به خواندن آن‌ها عادت ندارند. بنابراین از کلماتی که تمام حروف آن بزرگ نوشته شده، به ‌ندرت استفاده کنید. از کلم ...

18. افراد متن با طول خط بلند را سریع‌تر می‌خوانند، اما متنی با طول خط کوتاه را ترجیح می‌دهند
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

18. افراد متن با طول خط بلند را سریع‌تر می‌خوانند، اما متنی با طول خط کوتاه را ترجیح می‌دهند

تعیین طول خط یک چالش است: یا برای احترام به سلیقه افراد، از طول خط کوتاه و صفحه‌بندی چندین ستونی استفاده می‌کنید و یا با آگاهی از اینکه افراد متن تک‌ستونی عریض را سریع‌تر ...

17. خواندن از روی صفحه نمایش دشوارتر از مطالعه از روی کاغذ است
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

17. خواندن از روی صفحه نمایش دشوارتر از مطالعه از روی کاغذ است

از یک اندازه بزرگ برای متن استفاده کنید تا بتواند در صفحه‌نمایش خوانده شود. این باعث می‌شود که فشار به چشم کاهش پیدا کند. متن را به تکه‌های کوچک‌تر تقسیم کنید. از پاراگ ...

20. افراد در هر بار تنها چهار مورد را به خاطر می‌آورند
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

20. افراد در هر بار تنها چهار مورد را به خاطر می‌آورند

اگر می‌توانید اطلاعاتی را که به افراد می‌دهید، به چهارعنصر داده محدود کنید، این واقعاً یک ایده عالی است، اما لازم نیست که خیلی به آن پایبند باشید. تا زمانی که گروه‌بندی م ...

23. فرآیند یادآوری انرژی ذهنی زیادی را صرف می‌کند
دقیقه مطالعه3
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

23. فرآیند یادآوری انرژی ذهنی زیادی را صرف می‌کند

از اسامی ذات و آیکون استفاده کنید. یادآوردن آن‌ها آسان‌تر است. اگر می‌خواهید افراد اطلاعات را به یاد بسپارند، به آن‌ها فرصت دهید استراحت کنند (و حتی بخوابند). اگر افرا ...

25.  این خوب است که افراد فراموش می‌کنند
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

25. این خوب است که افراد فراموش می‌کنند

افراد همیشه فراموش می کنند. آنچه که افراد فراموش می کنند برمبنای انتخابی آگاهانه نیست. هنگام طراحی، خاصیت فراموشی را در ذهن داشته باشید. اگر برخی از اطلاعات واقعا مهم ...

22. تشخیص اطلاعات آسان‌تر از به خاطر آوردن آن است
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

22. تشخیص اطلاعات آسان‌تر از به خاطر آوردن آن است

هرچقدر ممکن است از بارگیری از حافظه پرهیز شود. بسیاری از دستورالعمل‌های طراحی رابط کاربر و ویژگی‌های رابط در طول سال‌ها برای کاهش مسائل مربوط با یادآوری از حافظه انسان تک ...

21. برای حفظ کردن اطلاعات، باید از اطلاعات استفاده شود
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

21. برای حفظ کردن اطلاعات، باید از اطلاعات استفاده شود

اگر می‌خواهید افراد چیزی را به خاطر بسپارند، مجبورید دوباره و دوباره آنها را به آن چیز رجوع دهید. تمرین واقعاً کارآمد است. یکی از دلایل اصلی انجام تحقیق در مورد کاربر یا ...